Author Archives: admin

Antropos – demiurgie şi arheism

Teoria haosului şi geometria fractală deschid perspective încă nebănuite pentru înţelegerea antropoteismului. Edward Lorenz lansa ipoteza că un fenomen ce pare întâmplător exprimă regularităţi, maschează o ordine ascunsă a aparenţei haotice care poate fi exprimată matematic. Această sensibilitate a unui sistem dinamic complex la condiţiile iniţiale, ce rămân în cea mai mare parte necunoscute, determină… Read More »

epistolă către viitor

Limba este cronicarul ancestralității umane. Dacă, la fel ca în regresia hipnotică, ar fi posibilă o regresie lingvistică, pe baza potenței de semnificare personale și engramei de neam, similar modului cum astrifizica a ajuns să sondeze starea de pruncie a universului, am descoperi cine am fost cu mii de ani în urmă. Scufundându-ne în abisul… Read More »

22 iunie

astăzi e ziua ta Tată ai fi împlinit eheei dar câte nu ai fi împlinit ce păcat cu fiecare an eşti mai uitat şi niciun cofetar nu e în stare să adauge felia lipsă la tortul tău aniversar aş vrea să zbor dincolo de norii acestei veri ploioase să mă înalţ până în cerurile tale… Read More »

sâmbăta morţilor

anul acesta s-au trezit devreme căci iarna a fost mai blândă şi stau pe marginea gropii ca în nişte tranşee gata să iasă prin vârfurile tăioase ale firelor de iarbă la fel cum odinioară flăcăi la sunetul gornistului să pornească atacul în sfârşit se aude chemarea clopotarului se pornesc nevăzuţi din toate colţurile cimitirului fiecare… Read More »

Omul, presimțire a divinului

S-a dovedit cât este de neproductiv să ne învârtim în jurul unor celebre argumente ce își propun să demonstreze, cu posibilitățile umanului, existența divinului. Pascal ne avertizează că, dacă credem în Dumnezeu și el nu există nu avem nimic de pierdut, dar dacă nu credem și el există atunci pierdem și cerul. Formularea lui Anselm… Read More »

A cincea forță (din lucrarea Antropoteism)

Cu toată notorietatea și prestigiul său, modelul heideggerian, potrivit părerii unor iluștri exegeți, lasă impresia incompletitudinii în sensul că ființa rămâne totuși indefinită, iar temporalitatea umanului introdusă în problematica timpului induce insurmontabile dificultăți. Se poate spune că nu a reușit, Doamne, să înlăture separația dintre Tine și om! Din toată strădania ilustrului filozof german poate… Read More »

De la atom la Ființă

Cum poate grăuntele de nisip să cunoască muntele, cum poate picătura de rouă să cunoască oceanul, cum poate frunza să cunoască pădurea, cum poate omul să te cunoască pe Tine, Doamne? Democrit, numindu-Te atom Te-a înghesuit într-o particulă unică indivizibilă, care concentra în ea toată ordinea. Și așa cum din sămânță ordinea configurează planta, atomul… Read More »

Omul sub povara veșniciei sale (din lucrarea Antropoteism)

Demersul investigării umanului nu este, în expresia sa cea mai profundă, altceva decât o îndrăzneaţă incursiune în veşnicia timpului uman. Afirmaţia pare şocantă dacă avem în vedere finitudinea şi efemeritatea aparente ale fiinţei umane, existenţa sa sub spectrul morţii. Mai ales dacă înţelegem moartea drept o ieşire din comuniune, o rupere de lume şi neantizare… Read More »

Devenirea , întrupare a Cuvântului

În comportamentul nostru zilnic, obişnuim să considerăm cuvântul drept mijloc, instrument de comunicare cu semenii. Prin el ne exprimăm ideile, intenţiile, părerile, sentimentele, dorinţele trebuinţele şi ne coordonăm unii cu alţii acţiunile în ceea ce întreprindem. Tot prin el ne percepem stările interioare, medităm în fiecare moment asupra situaţiilor din jur şi a condiţiei personale.… Read More »

Viața – dumnezeul nostru de fiecare zi

Dintre toate întrebările şi răspunsurile pe care ni le adresăm, cele legate de problematica vieţii şi a morţii sunt cele mai tulburătoare şi cu certitudine cele mai dificile. Impactul emoţional e determinat, poate, nu atât de incapacitatea noastră cognitivă de a penetra acest mister, cât de reprezentările şi percepţiile pe care fiecare ni le-am format… Read More »