Category Archives: Literatură stințifică

Războiul este falimentul oricărei politici, pacea este starea naturală de a fi a umanității. Când politicul esuează este dreptul și libertatea soldatului să deratizeze cu sângele său pentru a mai salva ce se poate!

A cincea forță (din lucrarea Antropoteism)

Cu toată notorietatea și prestigiul său, modelul heideggerian, potrivit părerii unor iluștri exegeți, lasă impresia incompletitudinii în sensul că ființa rămâne totuși indefinită, iar temporalitatea umanului introdusă în problematica timpului induce insurmontabile dificultăți. Se poate spune că nu a reușit, Doamne, să înlăture separația dintre Tine și om! Din toată strădania ilustrului filozof german poate… Read More »

De la atom la Ființă

Cum poate grăuntele de nisip să cunoască muntele, cum poate picătura de rouă să cunoască oceanul, cum poate frunza să cunoască pădurea, cum poate omul să te cunoască pe Tine, Doamne? Democrit, numindu-Te atom Te-a înghesuit într-o particulă unică indivizibilă, care concentra în ea toată ordinea. Și așa cum din sămânță ordinea configurează planta, atomul… Read More »

Omul sub povara veșniciei sale (din lucrarea Antropoteism)

Demersul investigării umanului nu este, în expresia sa cea mai profundă, altceva decât o îndrăzneaţă incursiune în veşnicia timpului uman. Afirmaţia pare şocantă dacă avem în vedere finitudinea şi efemeritatea aparente ale fiinţei umane, existenţa sa sub spectrul morţii. Mai ales dacă înţelegem moartea drept o ieşire din comuniune, o rupere de lume şi neantizare… Read More »

Devenirea , întrupare a Cuvântului

În comportamentul nostru zilnic, obişnuim să considerăm cuvântul drept mijloc, instrument de comunicare cu semenii. Prin el ne exprimăm ideile, intenţiile, părerile, sentimentele, dorinţele trebuinţele şi ne coordonăm unii cu alţii acţiunile în ceea ce întreprindem. Tot prin el ne percepem stările interioare, medităm în fiecare moment asupra situaţiilor din jur şi a condiţiei personale.… Read More »

Viața – dumnezeul nostru de fiecare zi

Dintre toate întrebările şi răspunsurile pe care ni le adresăm, cele legate de problematica vieţii şi a morţii sunt cele mai tulburătoare şi cu certitudine cele mai dificile. Impactul emoţional e determinat, poate, nu atât de incapacitatea noastră cognitivă de a penetra acest mister, cât de reprezentările şi percepţiile pe care fiecare ni le-am format… Read More »

Diferențiala divină

Blaga a adunat suficiente pietre spre a se face templu în împărația înțelepciunii. Sistemul său filozofic, atât de seducător, e construit, însă, pe un temei șubred. Plecând de la atotputernicia Marelui Anonim, filozoful își pune problema dacă acesta nu ar putea crea entități egale sieși, care ar duce la rivalitate și la încercarea de uzurpare.… Read More »

„VAE VICTIS” . . . !

„Feriţi-vă de cei ce spun Libertate, Libertate, şi o nimicesc prin faptele lor” de Lamennois   Dedic această strădanie camarazilor generaţiei mele. O generaţie de sacrificiu, la fel ca toate celelalte dinaintea noastră şi la fel ca poporul român. Ne-am născut români şi am ajuns comunişti – proletari, adică internaţionalişti săraci. Nimic nu mi se… Read More »

SABIE TĂIOASĂ, DAR MAI ALES, MINTE ASCUŢITĂ…!

Modificarea proporţiei factorilor calitativi în defavoarea celor cantitativi în balanţa generală a puterii reprezintă o altă mutaţie majoră în fizionomia războiului modern. Raportul de forţe, evaluat aproape exclusiv sub aspect numeric (cantitativ), încetează, aşa cum am mai afirmat,  de a mai avea rol decisiv. El tinde să fie compensat în primul rând prin organizare, creativitate,… Read More »

11 SEPTEMBRIE – ILUZIA APOCALIPSEI

  Zi de groază, moarte şi spaimă învăluite în mister, zi de stupoare planetară. O lume înmărmurită asistă cum avioane pline cu pasageri, împinse parcă de o forţă nevăzută se tranformă în veritabile proiectile izbind şi străpungând clădiri şi edificii până mai ieri inexpugnabile pentru că se aflau în inima Americii, ţara cea mai puternică… Read More »