Category Archives: Literatură stințifică

Războiul este falimentul oricărei politici, pacea este starea naturală de a fi a umanității. Când politicul esuează este dreptul și libertatea soldatului să deratizeze cu sângele său pentru a mai salva ce se poate!

RĂZBOI ÎN UMBRA PĂCII

  Moto: „Două armate care se luptă una cu alta nu constituie decât o mare armată care se sinucide”                                   H.Barbusse 5.1 Al treilea război mondial Pacea s-a dovedit a fi cea mai cumplită nevoie pe care au resimţit-o dintotdeauna popoarele. Aveam să aflăm cu stupoare că nici măcar ultima perioadă postbelică, considerată de foarte… Read More »

Ontogeneza politică a războiului

                    Motto: „Nici un popor nu e atât de decăzut încât să nu merite să te jertfeşti pentru el, dacă îi aparţii” Blaga 4.1 Distanţarea de model Este interesant de analizat la ce concluzie duce compararea formulelor: „războiul este continuarea politicii cu alte mijloace (violente)”; „politica este continuarea războiului cu alte mijloace (neviolente)”. Prezentate într-o… Read More »

În ghearele Hekatei

  Moto: „Un război glorios e de preferat unei păci ruşinoase”                                       Democrit                Dacă acceptăm că politicul, ca funcţie socială, a preexistat împărţirii societăţii în clase, apariţiei propietăţii private şi a statului, iar războiul a aparţinut şi „societăţilor arhaice” ale paleoliticului superior[2] putem afirma, fără teama de a greşi prea mult, că relaţia… Read More »

LUMEA SE PETRECE CONFLICTELE RĂMÂN

      Motto: „Înainte de a dărâma ceva, trebuie să fii sigur că vei putea clădi ceva mai bun” Plutarh   1 Gâlceava înţelepţilor Sociologia românească a celei mai mari părţi din a doua jumătate a secolului douăzeci, dominată de concepţia filozofică marxistă, a avut în atenţie problematica conflictului social dar aceasta a fost… Read More »